Välkommen!

Sverigeledande på sportbiomekanik, löpteknik och löptekniksutbildningar


BGMS Analys

BGMS Analys startades 30 juni 2005 beroende på en stor efterfrågan av kunskap inom biomekanik och förmågan att analysera kroppen och dess rörelse- och belastningsmönster i samband med idrott. Företaget har sedan dess jobbat med en rad olika idrotter. Löptekniksdelen har växt väldigt mycket och är Sverigeledande inom löpteknik och löptekniksutbildningar. Av den anledningen har löptekniken nu fått en egen sida, Löpteknik.se.