Biomekaniska analyser

Det förekommer oerhört många skador som borde kunna undvikas. Det som oftast brister är tränarens sviktande kunskaper om kroppen och sjukgymnastens bristande kunskaper om idrotten och bådas dåliga kunskap om kroppens biomekanik. Det BGMS Analys gör är att tillämpa kunskaper om kroppen och biomekaniken direkt på idrotten.

Teknikträning är och borde vara en stor procentuell del av en idrottares träning. Teknikträning ligger som grund till att vara en skadefri och framgångsrik idrottare.

All teknik och teknikutveckling bör bygga och bygger på biomekaniska analyser.

Genom att förstå biomekaniken ger det förståelsen för rörelsemönsters påverkan på kroppen och risken för skador.

Idrotter med tidigare erfarenhet inom:
- löpning
- friidrott
- volleyboll
- tennis
- speedway
- gymnastik
- längdskidåkning

 

Ta kontakt via telefon eller e-mail för vidare information och diskussioner.